preskoči na sadržaj

Osnovna škola Lipovac

 > Natječaji
vijesti

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR KANDIDATA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Autor: Marina Štrbo, 2. 11. 2018. 10:01

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR KANDIDATA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Osnovna škola „Lipovac“, Lipovac obavještava kandidate koji su dostavili svoje prijave na natječaje objavljene dana 17.10.2018. godine na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o izabranim kandidatima.

Na temelju prethodne suglasnosti Školskog odbora, na sjednici održanoj 2. studenoga 2018. godine, za navedena radna mjesta izabrani su sljedeći kandidati:

 [više]

Rezultati provedenih natječaja za učitelja/icu glazbene kulture i geografije Vijest ima dokument u privitku

Autor: Grgur Jurković, 18. 4. 2018. 08:15

 [više]

NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU GLAZBENE KULTURE

Autor: Grgur Jurković, 5. 4. 2018. 10:53

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

KLASA:   112-07/18-01/06

URBROJ:2188-30-01-18-01

LIPOVAC, 05.04.2018.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09,92/10,105/10-isp., 90/11,5/12, 16/12,86/12, 94/13, 152/14, 7/17) Osnovna škola Lipovac, dana 05. travnja  2018. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta (m/ž)

 

  1. Učitelj/ica glazbene kulture- 1 izvršitelj na nepuno neodređeno radno vrijeme – 10 sati tjedno

Uvjeti: Sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96, 56/01).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

životopis,

domovnica,

dokaz o stručnoj spremi,

potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci), odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni  postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   i

potvrdu evidencije o radnom stažu HZMO.

vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze na koje se poziva.

Napomena: natjecatelji natječaja mogu slati dokumentaciju u presliku.

Rok za podnošenje prijave: 8 dana od dana objavljivanja natječaja a objavljen je 05.04.2018. god.

Prijave slati na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC, CVJETNO NASELJE 8, 32246 LIPOVAC, s naznakom "ZA NATJEČAJ".

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem čl. 102. St. 3. Zakona o hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) treba dostaviti dokaze iz

Poveznice:

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-i-obrazovanje/825 (https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-i-obrazovanje/825)

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici Osnovne škole Lipovac.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Ravnatelj:

Grgur Jurković, prof.

 [više]

NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU GEOGRAFIJE

Autor: Grgur Jurković, 5. 4. 2018. 10:51

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

KLASA:   112-07/18-01/05

URBROJ:2188-30-01-18-01

LIPOVAC, 05.04.2018.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09,92/10,105/10- isp., 90/11,5/12, 16/12,86/12, 94/13, 152/14, 7/17) Osnovna škola Lipovac, dana 05. travnja  2018. godine raspisuje

N A T J E Č A J 

za popunu radnog mjesta (m/ž)

 

1.Učitelj/ica geografije - 1 izvršitelj na nepuno neodređeno radno vrijeme – 15 sati tjedno

Uvjeti: Sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96, 56/01).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

životopis,

domovnica,

dokaz o stručnoj spremi,

potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci), odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni  postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   i

potvrdu evidencije o radnom stažu HZMO.

vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze na koje se poziva.

Napomena: natjecatelji natječaja mogu slati dokumentaciju u presliku.

Rok za podnošenje prijave: 8 dana od dana objavljivanja natječaja a objavljen je 5.4.2018. god.

Prijave slati na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC, CVJETNO NASELJE 8, 32246 LIPOVAC, s naznakom "ZA NATJEČAJ".

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem čl. 102. St. 3. Zakona o hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) treba dostaviti dokaze iz

Poveznice:

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-i-obrazovanje/825 (https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-i-obrazovanje/825)

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici Osnovne škole Lipovac.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

 

Ravnatelj:

Grgur Jurković, prof.

 [više]

NATJEČAJI ZA UČITELJA/ICU FIZIKE I INFORMATIKE I TEHNIČKE KULTURE

Autor: Grgur Jurković, 15. 3. 2018. 12:00

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

KLASA:   112-07/18-01/03

URBROJ:2188-30-01-18-1

LIPOVAC, 15.03.2018.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09,92/10,105/10-isp., 90/11,5/12, 16/12,86/12, 94/13, 152/14, 7/17) Osnovna škola Lipovac, dana 15. ožujka  2018. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta (m/ž)

 

  1. Učitelj/ica fizike i  informatike - 1 izvršitelj na nepuno određeno radno vrijeme – 28  sati tjedno

Uvjeti: Sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96, 56/01).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

životopis,

domovnica,

dokaz o stručnoj spremi,

potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci), odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni  postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   i

potvrdu evidencije o radnom stažu HZMO.

vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze na koje se poziva.

Napomena: natjecatelji natječaja mogu slati dokumentaciju u presliku.

Rok za podnošenje prijave: 8 dana od dana objavljivanja natječaja a objavljen je 15.03.2018. god.

Prijave slati na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC, CVJETNO NASELJE 8, 32246 LIPOVAC, s naznakom "ZA NATJEČAJ".

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem čl. 102. St. 3. Zakona o hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) treba dostaviti dokaze iz

Poveznice:

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-i-obrazovanje/825 (https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-i-obrazovanje/825)

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici Osnovne škole Lipovac.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Ravnatelj:

Grgur Jurković, prof.

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

KLASA:   112-07/18-01/04

URBROJ:2188-30-01-18-1

LIPOVAC, 15.03.2018.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09,92/10,105/10-isp., 90/11,5/12, 16/12,86/12, 94/13, 152/14, 7/17) Osnovna škola Lipovac, dana 15. ožujka  2018. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta (m/ž)

 

  1. Učitelj/ica tehničke kulture - 1 izvršitelj na nepuno određeno radno vrijeme – 12 sati tjedno

Uvjeti: Sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96, 56/01).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

životopis,

domovnica,

dokaz o stručnoj spremi,

potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci), odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni  postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   i

potvrdu evidencije o radnom stažu HZMO.

vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze na koje se poziva.

Napomena: natjecatelji natječaja mogu slati dokumentaciju u presliku.

Rok za podnošenje prijave: 8 dana od dana objavljivanja natječaja a objavljen je 15.03.2018. god.

Prijave slati na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC, CVJETNO NASELJE 8, 32246 LIPOVAC, s naznakom "ZA NATJEČAJ".

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem čl. 102. St. 3. Zakona o hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) treba dostaviti dokaze iz

Poveznice:

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-i-obrazovanje/825 (https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-i-obrazovanje/825)

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici Osnovne škole Lipovac.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Ravnatelj:

Grgur Jurković, prof.

 [više]

Rezultati provedenog natječaja za glazbenu kulturu Vijest ima dokument u privitku

Autor: Grgur Jurković, 15. 2. 2018. 12:30

 [više]

NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU GLAZBENE KULTURE

Autor: Grgur Jurković, 2. 2. 2018. 08:00

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

KLASA:112-01/18-01/02

URBROJ:2188-30-01-18-1

LIPOVAC, 01.02.2018.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09,92/10,105/10-isp., 90/11,5/12, 16/12,86/12, 94/13, 152/14, 7/17) Osnovna škola Lipovac, dana 02. veljače  2018. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta (m/ž)

 

  1. Učitelj/ica glazbene kulture- 1 izvršitelj na nepuno neodređeno radno vrijeme – 10 sati tjedno

Uvjeti: Sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96, 56/01).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

životopis,

domovnica,

dokaz o stručnoj spremi,

potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci), odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni  postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   i

potvrdu evidencije o radnom stažu HZMO.

vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze na koje se poziva.

Napomena: natjecatelji natječaja mogu slati dokumentaciju u presliku.

Rok za podnošenje prijave: 8 dana od dana objavljivanja natječaja a objavljen je 02.02.2018. god.

Prijave slati na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC, CVJETNO NASELJE 8, 32246 LIPOVAC, s naznakom "ZA NATJEČAJ".

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem čl. 102. St. 3. Zakona o hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) treba dostaviti dokaze iz

Poveznice:

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-i-obrazovanje/825 (https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-i-obrazovanje/825)

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici Osnovne škole Lipovac.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Ravnatelj:

Grgur Jurković, prof.

 [više]

Obavijest kandidatima po raspisanom natječaju za učitelja/icu razredne nastave Vijest ima dokument u privitku

Autor: Grgur Jurković, 24. 1. 2018. 13:10

 [više]

NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU RAZREDNE NASTAVE

Autor: Grgur Jurković, 9. 1. 2018. 11:59

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

KLASA:112-01/18-01/02

URBROJ:2188-30-01-18-1

LIPOVAC, 09.01.2018.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09,92/10,105/10-isp., 90/11,5/12, 16/12,86/12, 94/13, 152/14, 7/17) Osnovna škola Lipovac, dana 09. siječnja  2018. godine raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta (m/ž)

 

1.       Učitelj/ica razredne nastave - 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme – 40 sati tjedno (zamjena)

Uvjeti: Sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96, 56/01).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

životopis,

domovnica,

dokaz o stručnoj spremi,

potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci), odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni  postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   i

potvrdu evidencije o radnom stažu HZMO.

vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze na koje se poziva.

Napomena: natjecatelji natječaja mogu slati dokumentaciju u presliku.

Rok za podnošenje prijave: 8 dana od dana objavljivanja natječaja a objavljen je 09.01.2018. god.

Prijave slati na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC, CVJETNO NASELJE 8, 32246 LIPOVAC, s naznakom "ZA NATJEČAJ".

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici Osnovne škole Lipovac.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

 

Ravnatelj:

Grgur Jurković, prof.

 [više]

OBAVIJEST KANDIDATIMA PREMA RASPISANIM NATJEČAJIMA

Autor: Grgur Jurković, 27. 10. 2017. 13:40

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

 

KLASA:112-01/17-01/23

URBROJ:2188-30-01-17-1

LIPOVAC, 27.10.2017.

 

Kandidatima za radna mjesta:

Učitelja/ice razredne nastave

Učitelja/ice glazbene kulture

Učitelja/ice fizike i informatike

Učitelja/ice geografije

Učitelja/ice likovne kulture

 

-

 

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaje za navedena radna mjesta 

 

 
 [više]

OBAVIJEST O NATJEČAJU

Autor: Marina Štrbo, 28. 4. 2017. 08:18

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

 

KLASA:112-07/17-01/02

URBROJ:2188-30-01-17-1

LIPOVAC, 27.4.2017.

 

Kandidatima za radno mjesto

Učitelj/ica geografije

svima  -

 

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto Učitelj/ica geografije

 [više]

NATJEČAJ - GEOGRAFIJA

Autor: Marina Štrbo, 10. 4. 2017. 10:31

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

 

KLASA:112-01/17-01/02

URBROJ:2188-30-01-17-1

LIPOVAC, 10.04.2017.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10-isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) Osnovna škola Lipovac, dana 10. travnja  2017. godine raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta (m/ž)

 

  1. Učitelj/ica geografije - 1 izvršitelj na nepuno neodređeno radno vrijeme – 15 sati tjedno.

Uvjeti: Sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96, 56/01).

 [više]

OBAVIJEST O NATJEČAJU

Autor: Marina Štrbo, 31. 3. 2017. 09:45

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

 

KLASA:112-07/17-01/01

URBROJ:2188-30-01-17-1

LIPOVAC, 31.3.2017.

 

Kandidatima za radno mjesto

  • Učitelj/ica glazbene kulture
  • svima  -

 

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto Učitelj/ica glazbene kulture 

 [više]

NATJEČAJ - GLAZBENA KULTURA

Autor: Marina Štrbo, 13. 3. 2017. 08:21

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

KLASA:112-01/17-01/01

URBROJ:2188-30-01-17-1

LIPOVAC, 13.03.2017.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09,92/10,105/10-isp., 90/11,5/12, 16/12,86/12, 94/13, 152/14, 07/17) Osnovna škola Lipovac, dana 13. ožujka 2017. godine raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta (m/ž)

 

  1. Učitelj/ica glazbene kulture - 1 izvršitelj na nepuno neodređeno radno vrijeme – 10 sati tjedno.

Uvjeti: Sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96, 56/01).

 [više]

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto Učitelj/ica geografije

Autor: Marina Štrbo, 2. 12. 2016. 08:35

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

 

KLASA:112-07/16-01/09

URBROJ:2188-30-01-16-1

LIPOVAC, 2.12.2016.

 

Kandidatima za radno mjesto

Učitelj/ica geografije
- svima  -

 

Na temelju članka 23. stavka 3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN br.63/14) dostavlja se

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto Učitelj/ica geografije

 [više]

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto učitelj/ica glazbene kulture

Autor: Marina Štrbo, 2. 12. 2016. 08:30

OBAVIJEST O NATJEČAJU

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

 

KLASA:112-07/16-01/08

URBROJ:2188-30-01-16-1

LIPOVAC, 2.12.2016.

 

Kandidatima za radno mjesto

Učitelj/ica glazbene kulture
- svima  -

 

Na temelju članka 23. stavka 3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN br.63/14) dostavlja se

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto Učitelj/ica glazbene kulture 

 [više]

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto učitelj/ica likovne kulture

Autor: Marina Štrbo, 2. 12. 2016. 08:23

OBAVIJEST O NATJEČAJU

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

 

KLASA:112-07/16-01/07

URBROJ:2188-30-01-16-1

LIPOVAC, 2.12.2016.

 

Kandidatima za radno mjesto

Učitelj/ica likovne kulture
- svima  -

 

Na temelju članka 23. stavka 3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN br.63/14) dostavlja se

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto Učitelj/ica likovne kulture (zamjena)

 [više]

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto stručni suradnik - knjižničar

Autor: Marina Štrbo, 2. 12. 2016. 08:18

OBAVIJEST O NATJEČAJU

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

 

KLASA:112-07/16-01/06

URBROJ:2188-30-01-16-1

LIPOVAC, 2.12.2016.

 

Kandidatima za radno mjesto

Stručni suradnik- knjižničar

- svima  -

 

Na temelju članka 23. stavka 3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN br.63/14) dostavlja se

 

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto stručni suradnik - knjižničar

 

 [više]

NATJEČAJ - GEOGRAFIJA

Autor: Marina Štrbo, 18. 11. 2016. 09:05

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

KLASA:112-01/16-01/10

URBROJ:2188-30-01-16-1

LIPOVAC, 18.11.2016.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09,92/10,105/10-isp., 90/11,5/12, 16/12,86/12, 94/13, 152/14) Osnovna škola Lipovac, dana 18. studenog  2016. godine raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta (m/ž)

 

Učitelj/ica geografije - 1 izvršitelj na nepuno neodređeno radno vrijeme – 15 sati tjedno.

Uvjeti: Sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96, 56/01).

 [više]

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto Učitelj/ica geografije

Autor: Marina Štrbo, 17. 11. 2016. 08:06

OBAVIJEST O NATJEČAJU

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

 

KLASA:112-01/16-01/05

URBROJ:2188-30-01-16-1

LIPOVAC, 17.11.2016.

 

Kandidatima za radno mjesto

Učitelj/ica geografije

svima  -

 

 

Na temelju članka 23. stavka 3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN br.63/14) dostavlja se

 

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto Učitelj geografije

 [više]

NATJEČAJ - LIKOVNA KULTURA

Autor: Marina Štrbo, 16. 11. 2016. 08:21

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

KLASA:112-01/16-01/09

URBROJ:2188-30-01-16-1

LIPOVAC, 16.11.2016.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09,92/10,105/10-isp., 90/11,5/12, 16/12,86/12, 94/13, 152/14) Osnovna škola Lipovac, dana 16. studenog 2016. godine raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta (m/ž)

 

Učitelj/ica likovne kulture - 1 izvršitelj na nepuno određeno radno vrijeme – 10 sati tjedno (zamjena)

Uvjeti: Sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96, 56/01).

 [više]

NATJEČAJ - GLAZBENA KULTURA

Autor: Marina Štrbo, 16. 11. 2016. 08:20

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

KLASA:112-01/16-01/08

URBROJ:2188-30-01-16-1

LIPOVAC, 16.11.2016.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09,92/10,105/10-isp., 90/11,5/12, 16/12,86/12, 94/13, 152/14) Osnovna škola Lipovac, dana 16. studenog 2016. godine raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta (m/ž)

 

Učitelj/ica glazbene kulture - 1 izvršitelj na nepuno neodređeno radno vrijeme – 10 sati tjedno.

Uvjeti: Sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96, 56/01).

 [više]

NATJEČAJ - STRUČNI SURADNIK - KNJIŽNIČAR

Autor: Marina Štrbo, 11. 11. 2016. 08:56

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

 

KLASA:112-01/16-01/07

URBROJ:2188-30-01-16-1

LIPOVAC, 11. studenog  2016. godine

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10-isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14) Osnovna škola Lipovac, dana 11. studenog 2016. godine raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta (m/ž)

 

1. Stručni suradnik - knjižničar - 1 izvršitelj na nepuno neodređeno radno vrijeme – 20 (dvadeset) sati tjedno.

Uvjeti: Sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96, 56/01).

 [više]

Obavijest o odabiru kandidata na radno mjesto učitelj/ica razredne nastave

Autor: Marina Štrbo, 31. 10. 2016. 08:15

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

 

KLASA: 112-07/16-01/04

URBROJ: 2188-30-01-16-1

U Lipovcu 31. listopada 2016.

Obavijest o odabiru kandidata na radno mjesto učitelj/ica razredne nastave

Obavještavaju se kandidati koji su se javili na natječaj objavljen dana 13. listopada 2016. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim i oglasnim stranicama Osnovne škole Lipovac, Lipovac, za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave

 [više]

NATJEČAJ - GEOGRAFIJA

Autor: Marina Štrbo, 26. 10. 2016. 07:48

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

 

KLASA:112-01/16-01/05

URBROJ:2188-30-01-16-1

LIPOVAC, 26.10.2016.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09,92/10,105/10-isp., 90/11,5/12, 16/12,86/12, 94/13, 152/14) Osnovna škola Lipovac, dana 26. listopada 2016. godine raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta (m/ž)

 

Učitelj/ica geografije - 1 izvršitelj na nepuno neodređeno radno vrijeme – 15 sati tjedno.

Uvjeti: Sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96, 56/01).

 [više]

NATJEČAJ - RAZREDNA NASTAVA

Autor: Marina Štrbo, 13. 10. 2016. 07:44

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

 

KLASA:112-01/16-01/04

URBROJ:2188-30-01-16-1

LIPOVAC, 13.10.2016.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09,92/10,105/10-isp., 90/11,5/12, 16/12,86/12, 94/13, 152/14) Osnovna škola Lipovac, dana 13. listopada 2016. godine raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta (m/ž)

 

1. Učitelj/ica razredne nastave - 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme (zamjena za porodiljni dopust)

Uvjeti: Sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96, 56/01).

 [više]

N A T J E Č A J za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Autor: Marina Štrbo, 7. 4. 2016. 07:52

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

 

KLASA:112-01/16-01/01

URBROJ:2188-30-01-16-3

LIPOVAC, 7.travnja 2016.g.

 

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12, 120/12) i i članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) Osnovna škola Lipovac dana 7. travnja 2016. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme (40 sati/tjedno) u trajanju od 1 godine – 1 izvršitelj/ica

 [više]

NATJEČAJ ZA STRUČNOG SURADNIKA - KNJIŽNIČARA

Autor: Marina Štrbo, 5. 4. 2016. 07:48

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

 

KLASA:112-01/16-01/01

URBROJ:2188-30-01-16-2

LIPOVAC, 5. travnja 2016. godine

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10-isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14) Osnovna škola Lipovac, dana 5. travnja 2016. godine raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta (m/ž)

 

1. Stručni suradnik - knjižničar - 1 izvršitelj na nepuno određeno radno vrijeme – 20 (dvadeset) sati tjedno (zamjena).

 [više]

N A T J E Č A J za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Autor: Marina Štrbo, 3. 2. 2016. 07:53

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

 

KLASA:112-01/16-01/01

URBROJ:2188-30-01-16-1

LIPOVAC, 2.veljače 2016.g.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) Osnovna škola Lipovac dana 2. veljače 2016. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

VJEROUČITELJ/ICA, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme (40 sati/tjedno) u trajanju od 1 godine – 1 izvršitelj/ica

 [više]

  

Kalendar
« Studeni 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Osnovna škola Lipovac / Cvjetno naselje 8, HR-32246 Lipovac / os-lipovac.skole.hr / ured@os-lipovac.skole.hr
preskoči na navigaciju