preskoči na sadržaj

Osnovna škola Lipovac

 > Natječaji
vijesti

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVANTELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE LIPOVAC

Autor: Marina Štrbo, 6. 12. 2019. 08:51

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

 

KLASA:003-01/19-01/02

URBROJ:2188-30-01-19-1

Lipovac, 4.12.2019.

 

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09,92/10, 105/10-isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18) te članka 60. Statuta Osnovne škole Lipovac, Školski odbor Osnovne škole Lipovac, na 25. sjednici, održanoj dana 4.12.2019. godine donosi:

 

O D L U K U

o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice

 Osnovne škole Lipovac

 [više]

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

Autor: Marina Štrbo, 6. 12. 2019. 08:47

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

 

KLASA:112-01/19-13/01

URBROJ:2188-30-01-19-1

LIPOVAC, 6.12.2019.

 

 

Na temelju članka 126. stavaka 1.- 3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,  5/12, 16/12, 86/12,  94/13, 136/14 – RUSRH,152/14, 7/17, 68/18) i članka 60. Statuta Školski odbor Osnovne škole Lipovac, Lipovac raspisuje:

 

 

                                                             NATJEČAJ

                                                 za imenovanje ravnatelja/ice

 

 [više]

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR KANDIDATA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Autor: Marina Štrbo, 4. 12. 2019. 11:45

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

 

KLASA:112-01/19-02/02

URBROJ:2188-30-01-19-1

Lipovac, 4.12.2019.

KANDIDATIMA

svima -

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR KANDIDATA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Osnovna škola „Lipovac“, Lipovac obavještava kandidate koji su dostavili svoje prijave na natječaje objavljene dana 4.11.2019. godine na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o izabranim kandidatima.

Na temelju prethodne suglasnosti Školskog odbora, na sjednici održanoj 4. prosinca 2019. godine, za navedena radna mjesta izabrani su sljedeći kandidati:

 [više]

NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU TEHNIČKE KULTURE

Autor: Marina Štrbo, 4. 11. 2019. 09:27

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

KLASA: 112-07/19-01/14

URBROJ: 2188-30-01-19-01

LIPOVAC,4.11.2019.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09,92/10, 105/10-isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18),članka 13. Pravilnika o radu, te članka 4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (u daljnjem tekstu Pravilnik) školske ustanove, ravnatelj Osnovne škole Lipovac, Cvjetno naselje 8, objavljuje:

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

  1. Učitelj/ica tehničke kulture - 1 izvršitelj/ica na nepuno određeno radno vrijeme – 12 sati ukupnog tjednog radnog vremena (zamjena)
 [više]

NATJEČAJ ZA VODITELJA/ICU RAČUNOVODSTVA

Autor: Marina Štrbo, 4. 11. 2019. 09:25

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

KLASA: 112-07/19-01/13

URBROJ: 2188-30-01-19-01

LIPOVAC,4.11.2019.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09,92/10, 105/10-isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18),članka 13. Pravilnika o radu, te članka 4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (u daljnjem tekstu Pravilnik) školske ustanove, ravnatelj Osnovne škole Lipovac, Cvjetno naselje 8, objavljuje:

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

  1. Voditelj/ica računovodstva- 1 izvršitelj na nepuno neodređeno radno vrijeme – 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena
 [više]

NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU GLAZBENE KULTURE

Autor: Marina Štrbo, 4. 11. 2019. 09:24

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

KLASA: 112-07/19-01/12

URBROJ: 2188-30-01-19-01

LIPOVAC,4.11.2019.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09,92/10, 105/10-isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18),članka 13. Pravilnika o radu, te članka 4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (u daljnjem tekstu Pravilnik) školske ustanove, ravnatelj Osnovne škole Lipovac, Cvjetno naselje 8, objavljuje:

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

  1. Učitelj/ica glazbene kulture - 1 izvršitelj/ica na nepuno neodređeno radno vrijeme – 10 sati ukupnog tjednog radnog vremena
 [više]

NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU GEOGRAFIJE

Autor: Marina Štrbo, 4. 11. 2019. 09:21

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

KLASA: 112-07/19-01/11

URBROJ: 2188-30-01-19-01

LIPOVAC,4.11.2019.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09,92/10, 105/10-isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18),članka 13. Pravilnika o radu, te članka 4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (u daljnjem tekstu Pravilnik) školske ustanove, ravnatelj Osnovne škole Lipovac, Cvjetno naselje 8, objavljuje:

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

  1. Učitelj/ica geografije - 1 izvršitelj/ica na nepuno neodređeno radno vrijeme – 15 sati ukupnog tjednog radnog vremena
 [više]

Odluka o poništenju natječaja za popunjavanje radnih mjesta: učitelj/ica geografije, učitelj/ica tehničke kulture, učitelj/ica glazbene kulture i voditelj/ica računovodstva

Autor: Marina Štrbo, 30. 10. 2019. 11:42

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

 

KLASA: 112-01/19-02/01

URBROJ: 2188-30-01-19-1

 

Lipovac, 30.10.2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18), ravnatelj Osnovne škole Lipovac, Grgur Jurković, prof. donosi sljedeću

 

 

ODLUKU

 

o poništenju natječaja za popunjavanje radnih mjesta:

učitelj/ica geografije, učitelj/ica tehničke kulture, učitelj/ica glazbene kulture i voditelj/ica računovodstva

 

            I.

Poništava se natječaj za popunjavanje radnih mjesta :

 [više]

NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU TEHNIČKE KULTURE

Autor: Marina Štrbo, 17. 10. 2019. 09:00

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

KLASA: 112-07/19-01/10

URBROJ: 2188-30-01-19-01

LIPOVAC,17.10.2019.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09,92/10, 105/10-isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18),članka 13. Pravilnika o radu, te članka 4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (u daljnjem tekstu Pravilnik) školske ustanove, ravnatelj Osnovne škole Lipovac, Cvjetno naselje 8, objavljuje:

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

  1. Učitelj/ica tehničke kulture - 1 izvršitelj/ica na nepuno određeno radno vrijeme – 12 sati ukupnog tjednog radnog vremena (zamjena)
 [više]

NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU GEOGRAFIJE

Autor: Marina Štrbo, 17. 10. 2019. 08:59

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

KLASA: 112-07/19-01/08

URBROJ: 2188-30-01-19-01

LIPOVAC,17.10.2019.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09,92/10, 105/10-isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18),članka 13. Pravilnika o radu, te članka 4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (u daljnjem tekstu Pravilnik) školske ustanove, ravnatelj Osnovne škole Lipovac, Cvjetno naselje 8, objavljuje:

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

  1. Učitelj/ica geografije - 1 izvršitelj/ica na nepuno neodređeno radno vrijeme – 15 sati ukupnog tjednog radnog vremena
 [više]

NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU GLAZBENE KULTURE

Autor: Marina Štrbo, 17. 10. 2019. 08:55

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

KLASA: 112-07/19-01/09

URBROJ: 2188-30-01-19-01

LIPOVAC,17.10.2019.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09,92/10, 105/10-isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18),članka 13. Pravilnika o radu, te članka 4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (u daljnjem tekstu Pravilnik) školske ustanove, ravnatelj Osnovne škole Lipovac, Cvjetno naselje 8, objavljuje:

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

  1. Učitelj/ica glazbene kulture - 1 izvršitelj/ica na nepuno neodređeno radno vrijeme – 10 sati ukupnog tjednog radnog vremena
 [više]

NATJEČAJ ZA VODITELJA/ICU RAČUNOVODSTVA

Autor: Marina Štrbo, 17. 10. 2019. 08:52

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

KLASA: 112-07/19-01/07

URBROJ: 2188-30-01-19-01

LIPOVAC,17.10.2019.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09,92/10, 105/10-isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18),članka 13. Pravilnika o radu, te članka 4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (u daljnjem tekstu Pravilnik) školske ustanove, ravnatelj Osnovne škole Lipovac, Cvjetno naselje 8, objavljuje:

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

  1. Voditelj/ica računovodstva- 1 izvršitelj na nepuno neodređeno radno vrijeme – 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena
 [više]

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR KANDIDATA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS – ODGAJATELJ/UČITELJ RAZREDNE NASTAVE U PREDŠKOLI

Autor: Marina Štrbo, 30. 9. 2019. 08:52

Osnovna škola Lipovac, Lipovac obavještava kandidate koji su dostavili svoje prijave na natječaj objavljen dana 17.09.2019. godine na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o izabranom kandidatu.

Na temelju prethodne suglasnosti Školskog odbora, na sjednici održanoj 30. rujna 2019. godine, za navedeno radno mjesto izabran je sljedeći kandidat:

 [više]

Natječaj za odgajatelja/učitelja razredne nastave u predškoli

Autor: Grgur Jurković, 17. 9. 2019. 11:32

REPUBLIKA  HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA  LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

KLASA: 112-07/19-01/06

URBROJ: 2188-30-01-19-1

Lipovac,17.09.2019.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN” br. 10/97., 107/07., 94/13.) Školski odbor Osnovne škole Lipovac, dana 17.9.2019. raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta (m/ž)

 

 Odgajatelja/ učitelja razredne nastave u predškoli- određeno, nepuno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica  - 20 sati tjedno 

Uvjeti:  Prema odredbama  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN”br:10/97.,107/07. i  94/13.)  i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“ NN” br: 133/97.).

 [više]

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR KANDIDATA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS - UČITELJ/ICA TEHNIČKE KULTURE

Autor: Marina Štrbo, 15. 4. 2019. 11:36

Osnovna škola „Lipovac“, Lipovac obavještava kandidate koji su dostavili svoje prijave na natječaj objavljen dana 25.3.2019. godine na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o izabranim kandidatima.

Na temelju prethodne suglasnosti Školskog odbora, na sjednici održanoj 15. travnja 2019. godine, za navedeno radno mjesto izabran je sljedeći kandidat:

 [više]

NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU TEHNIČKE KULTURE

Autor: Marina Štrbo, 25. 3. 2019. 11:11

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC

CVJETNO NASELJE 8

32246 LIPOVAC

KLASA:   112-07/19-01/13

URBROJ:2188-30-01-19-01

LIPOVAC, 25.03.2019.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09,92/10,105/10-isp., 90/11,5/12, 16/12,86/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18) Osnovna škola Lipovac, dana 25. ožujka 2019. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta (m/ž)

 

  1. Učitelj/ica tehničke kulture- 1 izvršitelj na nepuno određeno radno vrijeme – 12 sati tjedno (zamjena)

Uvjeti: Sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 06/2019).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 [više]

Arhiva naših vijesti   
  

VIRTUALNA UČIONICA

Kalendar
« Rujan 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Osnovna škola Lipovac / Cvjetno naselje 8, HR-32246 Lipovac / os-lipovac.skole.hr / ured@os-lipovac.skole.hr
preskoči na navigaciju